postheadericon Kierownik budowy

Na etapie planowania budowy domu bardzo ważne jest zatrudnienie kierownika budowy. Jest to wyspecjalizowana osoba, która ma za zadanie nadzór budowy nieruchomości. Jeżeli dom jest budowany z pomocą firmy deweloperskiej, można rzec, że kierownika budowy otrzymujemy w pakiecie podpisując umowę z firmą developerską. Jeżeli natomiast inwestor decyduje się na samodzielną budowę to w jego obowiązku jest znalezienie kierownika budowy na własną rękę. Dobry kierownik budowy powinien cechować się doświadczeniem oraz rzetelnością, ponieważ to w jego ręce oddawana jest nieruchomość i ponosi odpowiedzialność za to, aby była wykonana zgodnie z planem. Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy, nadzór budowy, przechowywanie dokumentacji budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy. Pod koniec budowy kierownik ma za zadanie wydać stosowne oświadczenie zawierające informację o zakończeniu budowy, złożyć odpowiednią dokumentację powykonawczą w stosownym urzędzie, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę, a także usunąć wszelkie usterki powstałe podczas budowy.